Umhverfisstefna

Elkem Ísland leggur metnað sinn í að starfa í sem mestri sátt við umhverfið og samfélagið. Við erum meðvituð um að rekstur fyrirtækisins skilur eftir sig umhverfisfótspor. Þess vegna höfum við skilgreint hvaða þættir í starfseminni geta valdið áhrifum á umhverfið og við leggjum okkur fram daglega við að lágmarka áhrif þeirra.

Elkem Ísland hefur sett sér 5 megin markmið í umhverfismálum sem fjallað verður nánar um í kafla 7. Umhverfisstefna fyrirtækisins er endurskoðuð reglulega síðast í lok árs 2019. Árangurinn í umhverfismálum er metinn og vaktaður reglulega til að tryggja nauðsynlega eftirfylgni og stuðla að stöðugum umbótum.

Elkem Ísland framleiðir sérhæfða kísilmálmblöndu sem gegnir stóru hlutverki þegar kemur að rafbílavæðingu á heimsvísu. Með þessari framleiðslu er Elkem Ísland þátttakandi í að skapa framtíð án mengandi útblásturs frá bílum.

Umhverfisstefna Elkem Ísland

Elkem Ísland hefur sett sér markmið að starfa í sátt við samfélagið, stjórnvöld, viðskiptavini, starfsfólk og lífríki náttúrunnar. Með öryggi og fagmennsku að leiðarljósi leggjum við lóð á vogarskálar sáttar um framleiðslu hágæðakísilmálms fyrir heimsbyggðina alla. Elkem er virkur þátttakandi í alþjóðlegum samstarfsverkefnum sem hafa það að markmiði að lágmarka umhverfisáhrif kísiliðnaðarins.

Það er stefna okkar

 • Að starfa samkvæmt lögum og ákvæðum í starfsleyfi  í anda stöðugra framfara með því að setja markmið umfram slíkar lágmarkskröfur þegar það á við.
 • Að draga markvisst úr áhrifum starfseminnar á innra og ytra umhverfi með nákvæmni í vöktun og stýringu á mikilvægum umhverfisþáttum.
 • Að nýta og umgangast auðlindir með virðingu.
 • Að starfsfólk Elkem og aðrir sem vinna fyrir fyrirtækið þekki umhverfisstefnuna og séu þátttakendur í að framfylgja henni.
 • Að upplýsa hagsmunaaðila og almenning um umhverfisstefnu Elkem og árangur fyrirtækisins í umhverfismálum.
 • Að sýna tryggð og hollustu gagnvart samfélaginu sem við störfum í með því að vera virkur þátttakandi í nýsköpunarverkefnum umhverfismála á Íslandi.

Í yfir hundrað ár hefur Elkem-samsteypan verið frumkvöðull í tækniþróun í kísiliðnaði og haft frumkvæði að þróun lausna á sviði umhverfismála. Elkem Ísland hefur einsett sér að vera þekkt fyrir heiðarleika og stuðla að stöðugum framförum gagnvart því jafnvægi sem ávallt þarf að ríkja á milli þess að nýta og vernda náttúruauðlindir. Elkem Ísland starfar samkvæmt vottaðri umhverfisstjórnun.

Markmið Elkem Ísland til ársins 2025 eru:

 • Að sýna samfélagslega ábyrgð með þátttöku og uppbyggingu á sviði nýsköpunar í umhverfismálum með beinum fjárframlögum og fjárfestingum, umhverfinu og rekstri fyrirtækisins til góða.
 • Að draga úr rykmyndun vegna starfseminnar úr 90 tonnum 2018 niður í 50 tonn með fjárfestingu á nýjum búnaði og þátttöku starfsfólks.
 • Að viðhalda stöðugleika í rekstri þannig að ofnrekstur allra ofna án neyðarreykslepps haldist yfir 99,95% á ársgrundvelli.
 • Að hámarka meðhöndlun aukaafurða þannig að 97% þeirra fari til endurvinnslu og endurnýtingar.
 • Að minnka kolefnisfótspor starfseminnar um 50.000 tonn af CO₂ miðað við árið 2018.